Diarylethenes Papers 2021. Jul. 12.

Photofluorochromic water-dispersible nanoparticles for single-photon-absorption upconversion cell imaging

Nanotechnology

Xiuhao Ju 1, Jialei Song 2, Jianlei Han 2, Yonghong Shi 2, Yuan Gao 3, Pengfei Duan 2

DOI: 10.1088/1361-6528/ac137f

Powered by PubMed

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です