Cyclodextrins Papers 2021. Aug. 18.

Allicin inclusions with α-cyclodextrin effectively masking its odor: Preparation, characterization, and olfactory and gustatory evaluation

J Food Sci

Yong Zhou 1 2, Jing Feng 1 2, Hui Peng 3, Tao Guo 2, Jian Xiao 3, Weifeng Zhu 1, Wei Qian 3, Jiwen Zhang 1 2, Li Wu 2

DOI: 10.1111/1750-3841.15882

Powered by Feebly

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です