Transient absorption Papers 2021. Aug. 26.

Nonadiabatic Dynamics Mechanism of Chalcone Analogue Sunscreen FPPO-HBr: Excited State Intramolecular Proton Transfer Followed by Conformation Twisting

J Phys Chem B

Zibo Wu 1, Mengqi Wang 1, Yurong Guo 1 2, Feixiang Ji 1, Chao Wang 1, Shiping Wang 1, Jingran Zhang 1 2, Ye Wang 3, Song Zhang 3, Bing Jin 3, Guangjiu Zhao 1

DOI: 10.1021/acs.jpcb.1c05809

Powered by Feebly

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です