Cyclodextrins Papers 2021. May. 14.

Cholesterol Stimulates the Transient Receptor Potential Melastatin 4 Channel in mpkCCD c14 Cells

Front Pharmacol

Yong-Xu Cai 1, Bao-Long Zhang 1, Miao Yu 1, Yan-Chao Yang 1, Xue Ao 1, Di Zhu 1, Qiu-Shi Wang 1, Jie Lou 1, Chen Liang 1, Liang-Liang Tang 1, Ming-Ming Wu 1 2, Zhi-Ren Zhang 1 3, He-Ping Ma 2

DOI: 10.3389/fphar.2021.627875

Powered by Feebly

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です