Organic Solar Cells Papers 2021. Aug. 8.

54 cm 2 Large-Area Flexible Organic Solar Modules with Efficiency Above 13

Adv Mater

Won Seok Cho 1, Jae Yong Park 1, Sangwon Baek 1, Chung Sock Choi 2, Sang-Hwan Cho 2, Kihyon Hong 3, Jong-Lam Fei Qin 1, Lulu Sun 1, Hongting Chen 1, Yang Liu 1, Xin Lu 1, Wen Wang 1, Tiefeng Liu 1, Xinyun Dong 1, Pei Jiang 1, Youyu Jiang 1, Lei Wang 1, Yinhua Zhou 1

DOI: 10.1002/adma.202103017

powered by Feedly