Cyclodextrins Papers 2021. Jun. 9.

Polyphenol-assisted facile assembly of bioactive nanoparticles for targeted therapy of heart diseases

Biomaterials

Yuantong Qi 1, Jingru Li 2, Qiang Nie 1, Mingjie Gao 1, Qinghua Yang 1, Zimeng Li 1, Qi Li 2, Songling Han 3, Jun Ding 4, Yongqin Li 5, Jianxiang Zhang 6

DOI: 10.1016/j.biomaterials.2021.120952

Powered by Feebly

Cyclodextrins Papers 2021. Jun. 9.

Dynamically Cross-Linked Polymeric Binder-Made Durable Silicon Anode of a Wide Operating Temperature Li-Ion Battery

ACS Appl Mater Interfaces

Zhen Hua Xie 1, Min Zhi Rong 1, Ming Qiu Zhang 1

DOI: 10.1021/acsami.1c01472

Powered by Feebly